Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Partymove

 • Boeking: de boeking gemaakt door de Huurder bij Partymove met als doel een rit met de Deelnemers in een party bus van Partymove;
 • Deelnemer: de deelnemers aan de rit en die vertegenwoordigd worden door de Huurder;
 • Partymove: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, een onderneming gevestigd te Nieuwe Nieuwestraat 27C, 1012NG Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 85324965;
 • Huurder: degene die de boeking maakt bij Partymove voor een rit met een bus van Partymove, zijnde de groepsleider die de deelnemende groep vertegenwoordigt.

 

De Boeking

 

 1. De Boeking komt tot stand na de aanvraag door de Huurder voor een rit en de daaropvolgende schriftelijke bevestiging van de dag en tijd van de rit door Partymove.
 2. Uiterlijk 14 dagen vóór het plaatsvinden van de rit moet het door Partymove op de factuur aangegeven bedrag (aan)betaald te zijn. Indien Huurder hier niet aan voldoet, behoudt Partymove zich het recht voor om de boeking volledig te annuleren.
 3. Indien Huurder tijdig betaald heeft, is kosteloze annulering mogelijk tot 14 dagen voor de geplande rit. Tot 7 dagen voor de dag van vertrek is er een restitutie van 50%. Binnen een week voor vertrek is er geen restitutie mogelijk.
 4. De rit zal plaatsvinden met het in de bevestiging aangegeven voertuig. Indien door mankementen de gehuurde bus niet inzetbaar is, zal door Partymove een vergelijkbare bus worden aangeboden. Het is aan Huurder om daar al dan niet mee akkoord te gaan. Indien de Huurder niet akkoord gaat, restitueert Partymove eventuele al door de Huurder aan Partymove verrichte betalingen.
 5. De Huurder wordt beschouwd als degene die overeenkomst met Partymove aangaat en is verantwoordelijk voor alle Deelnemers.

Tijdens de rit

 1. Tijdens de rit zijn een aantal regels van toepassing. Huurder staat in voor de naleving door de Deelnemers van de in het onderstaande genoemde regels.
 2. Uitsluitend via Partymove te koop aangeboden consumpties mogen worden genuttigd en gedronken tijdens de rit. Deze worden door Partymove in rekening gebracht. Afhankelijk van de aanbieding in de offerte, is vindt afrekening vooraf plaats (bijvoorbeeld bij een pakket) danwel per consumptie achteraf op basis van daadwerkelijk verbruik, waarbij Partymove zich het recht voorbehoudt om direct via pinbetaling af te laten rekenen. Eigen consumpties mogen niet worden genuttigd of gedronken tijdens de rit.
 3. De consumptie van alcohol moet met mate gebeuren en uitsluitend door personen die 18 jaar of ouder zijn.
 4. Tijdens de rit zijn de volgende gedragingen verboden voor de Deelnemers:
 • lopen, staan en dansen op het interieur;
 • ramen, dakluiken openen en/of lichaamsdelen naar buiten steken;
 • roken;
 • drugs gebruiken of verhandelen;
 • lachgas gebruiken;
 • gordels, indien aanwezig, niet dragen;
 • qua geluidsniveau hinder veroorzaken bij de chauffeur of omwonenden;
 • vernielen of bekladden van het interieur van de bus;
 • producten verspreiden die het reinigen van de bus belemmeren zoals confetti strooien.
 1. De Huurder moet afval zelf opruimen en deponeren in de door Partymove aangeboden prullenbakken en/of zakken. Onder afval maken wordt ook verstaan braken. Voor alle schoonmaakkosten die Partymove moet maken wegens het niet naleven van het voorgaande behoudt Partymove zich het recht voor om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen, waarvan het minimum in ieder geval € 75 bedraagt. Bij braken is het minimale bedrag € 300.
 2. Bij gedrag van Deelnemers dat niet in lijn is met het voorgaande behoudt de chauffeur en/of de namens Partymove aanwezige host zich het recht voor om in te grijpen. Dit ingrijpen omvat het tijdens de rit uit de bus zetten van één of meerdere Deelnemers, zonder dat enige compensatie aan Huurder verschuldigd is.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de rit door de Deelnemers is op eigen risico. Huurder verklaart de Deelnemers hiervan op de hoogte te hebben gebracht en dat de Deelnemers hiermee instemmen. Partymove is uitsluitend aansprakelijk voor schade, inclusief letsel, indien deze is te wijten aan de opzet of grove schuld van Partymove. De aansprakelijkheid van Partymove is in dat geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Boeking. Elke andere schade, inclusief letsel zoals bijvoorbeeld als gevolg van het niet op de zitplaats blijven zitten, is voor de Deelnemer zelf.
 2. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde bus. Door Partymove geconstateerde schade zal door Partymove aan Huurder in rekening worden gebracht, waarbij als richtlijn de volgende minimale bedragen gelden:
 • € 10 per gebroken glas;
 • € 100 bij vervuilen van exterieur;
 • € 300 bij vervuilen van exterieur door misselijkheid/braken
 • € 150 reinigen bij vervuilen van interieur door roken;
 • € 150 bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur;
 • € 150 bij iedere vorm van vandalisme.

Partymove behoudt zich te allen tijde het recht voor om een hoger bedrag aan schade in rekening te brengen, in welk geval Partymove de schade nader zal onderbouwen.

 1. De Deelnemers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het tijdig gereed zijn voor vertrek evenals voor tijdige terugkeer na een tussenstop. De chauffeur en/of host zullen bij een tussenstop het terugkeer moment vooraf aangeven. Partymove is niet aansprakelijk voor het missen van een eventueel vervolgprogramma wanneer de Deelnemers zich niet aan het voorgaande houden.
 2. Wat betreft het moment van vertrek geldt dat in geval van vertraging of ander oponthoud buiten onze invloed, zoals maar niet beperkt tot aankomst van een vlucht met vertraging, kunnen wij niet garanderen dat de bus blijft wachten en zullen wellicht extra kosten worden berekend. Dit zal uitsluitend in overleg gaan.
 3. De Deelnemers zijn zelf verantwoordelijkheid voor het niet achterlaten van hun eigendommen in de bus.

Corona en/of andere pandemie

 1. Indien er gedurende een epidemie of pandemie gedragsregels of andere voorschriften van overheidswege zijn opgelegd dan dient de naleving hiervan door de Deelnemers in acht te worden genomen.
 2. Indien het niet naleven van de geldende regelgeving tijdens een pandemie of epidemie resulteert in een direct of indirect opgelegde boete dan komt deze geheel voor rekening van de Huurder. Ook wanneer de boete wordt opgelegd aan Partymove zal deze verhaald worden bij de Huurder.

Merel

Ging trouwen

"Vivamus egestas tincidunt sapien at pulvinar. Nullam pretium lorem est. Mauris orci lectus, porttitor ac quam a, egestas."

I want to create a little chaos
and make people's heads turn

Travis

Was toen nog vrijgezel

"Mauris orci lectus, porttitor ac quam a, egestas consequat lorem. Nullam tincidunt. Mauris orci lectus, porttitor ac quam."

Wil je de toekomstige bruidegom verrassen?

Wat dacht je van wat vrouwelijk entertainment? Of een ouderwetse karaoke battle.  Het kan allemaal, laat ons je wensen weten dan komen wij met een mooi aanbod. Een ding is zeker, dit gaat een ervaring worden waar nog lang over gesproken zal worden.